Centipede kan organisaties van dienst zijn op verschillende vakgebieden die voornamelijk voorkomen op een stafafdeling. De kracht van Centipede ligt met name in het feit dat in een korte tijd veel werk verzet kan worden, of dat jij als ondernemer op weg geholpen wordt op gebieden waar je misschien wat minder in thuis bent. Ik geloof er sterk in dat je als mens onmogelijk overal verstand van kan hebben en dat het goed is dit te onderkennen. Ik heb bijvoorbeeld minder kaas gegeten van boekhouden en dus laat ik dit grotendeels over aan mijn accountant.

Zo zijn er talloze organisaties die ontzettend goed zijn in wat ze doen, maar door groei te maken krijgen met vakgebieden waar ze minder in thuis zijn, en misschien ook willen zijn. Toch zijn het geen vraagstukken die geparkeerd kunnen worden, het werk moet gedaan worden. Het is dan goed om iemand tijdelijk in huis te halen die het klappen van de zweep kent en die de organisatie op weg kan helpen.

Mijn expertise ligt voornamelijk op de gebieden (interim) HR, Communicatie, Tekstschrijven, (loopbaan)coaching.

Onder de verschillende kopjes is meer te lezen over welke mogelijkheden er zijn.

Werkwijze


Van belang is dat elke vorm van ondersteuning of advisering maatwerk is.
Centipede gaat nooit zomaar meteen aan de slag. De eerste stap is een concreet beeld krijgen van de inhoud van de opdracht en vooral welke verwachtingen er zijn.

Daarom wordt er altijd gestart met een vrijblijvend gesprek waarin geïnventariseerd wordt op welk gebied /of gebieden exact hulp gewenst is en vooral ook wanneer het doel behaald is.
Na dit gesprek wordt een voorstel opgesteld met een kostenraming. Van belang is dat voor beide partijen duidelijk is wat er van elkaar verwacht kan worden en dat we beiden op dezelfde golflengte zitten.

Gedurende de opdracht zal ik altijd blijven communiceren hoe de opdracht verloopt. Het is belangrijk om als ondernemer aangehaakt te blijven bij de opdracht, per slot van rekening moet jouw organisatie er verder mee. Tussentijdse evaluatiemomenten worden daarom altijd ingepland en waar nodig wordt tussendoor overlegd; deze behoefte kan uiteraard van twee kanten komen.

Aan het eind van de opdracht vindt een eindevaluatie plaats en wordt gezamenlijk afgestemd of een vervolg nodig is of dat we op dat moment de opdracht afronden.

“I am not what happened to me, I am what I choose to become”
– C.G. Jung –